Trier par

Matrice CUSTOMPRO-HUB16 (châssis vide)
BLUSTREAM
CHF 4'680.00
Référence:
CUSTOMPRO-HUB16
Custom Pro Matrix Hub (châssis vide)
BLUSTREAM
CHF 1'540.00
Référence:
CUSTOMPRO-HUB
Matrice CustomPro 8xHDMI 2.0 - 8x HDBaseT 18Gbps
BLUSTREAM
CHF 6'050.00
Référence:
PRO88HDBT70CS
Carte 4x sorties HDBT 18Gbps pour CUSTOMPRO-HUB
BLUSTREAM
CHF 1'120.00
Référence:
PRO-OUT4TL-V2
Matrice CustomPro 4xHDMI 2.0 - 8x HDBaseT 18Gbps
BLUSTREAM
CHF 4'300.00
Référence:
PRO48HDBT70CS